دات نت نیوک
GO
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 آبان 1397
مناقصه تهیه و  طبخ غذا در رستوران  کارخانه بندرعباس و  توزيع غذا

  مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس و توزيع غذا

امتیاز: Article Rating
عنوان مناقصه:

مناقصه تهیه و  طبخ غذا در رستوران  کارخانه بندرعباس و  توزيع غذا  در:

1- كارخانه بندرعباس 2-  پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهاي تابعه در داخل و خارج اسكله

3- انبار 13 هکتاری واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس و 4- دفتر فروش شرکت نفت پاسارگاد واقع در شهر بندرعباس خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه 9 ساختمان نور طبقه 5

آگهي در محدوده : عمومی
منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
شماره مناقصه: 97/05/ن-م
بها سند :
طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاريخ انتشار : 30/مهرماه/97
آخرين مهلت تسلیم پیشنهاد : 22/مرداد ماه/97
شماره صفحه روزنامه : 7
متن آگهي :

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

1-شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید ،

متقاضیان می توانند پس از مطالعه متن این آگهی نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس شامل کارخانه بندرعباس ، اسکله شهید رجایی بندرعباس، انبارها و پایانه های مناقصه گزاردر جاده اسکله شهید رجایی و نیز کشتی سازی

04/97/ن-م

300.000.000 ریال

2

مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس و توزيع غذا در:

1- كارخانه بندرعباس 2- پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهاي تابعه در داخل و خارج اسكله

3- انبار 13 هکتاری واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس و 4- دفتر فروش شرکت نفت پاسارگاد واقع در شهر بندرعباس خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه 9 ساختمان نور طبقه 5

05/97/ن-م

256.500.000 ریال

 

2-نام ونشانی مناقصه گذار : تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-

انتهای کوچهپلاک37- شماره تماس 23036000.

3-نوع تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت یکی از موارد ذیل باشد

الفضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار.

ب- چک بانکی-

جوجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

4-مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.

5-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری از تاریخ 30/07/1397 لغایت 12/08/1397.

(به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

6-آدرس دریافت اسناد :

6-1-تهرانسعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها

( از ساعت7:30الی 16:30)-تلفن 23036218،23036214.

6-2-بندرعباسجاده اسکله شهید رجاییبعد از پالايشگاه بندرعباسواحد قيرسازيدفتر پشتیبانی کارخانه-33379268-076

7-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

8-آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : جهت تسلیم پیشنهادات خود به یکی از مراکز ذیل مراجعه و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایید.

8-1-تهرانسعادت آباد - بلوار دریا-خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی

-انتهای کوچه-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد-23036000

8-2-بندرعباسجاده اسکله شهید رجاییبعد از پالايشگاه بندرعباسواحد قيرسازيدفتر پشتیبانی کارخانه-33379268-076

9-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : صرفا از ساعت 16:00 الی ساعت 18:00 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 22/08/1397 میباشد.

10-به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 تصاویر
  • مناقصه تهیه و  طبخ غذا در رستوران  کارخانه بندرعباس و  توزيع غذا
ثبت امتیاز