دات نت نیوک
GO
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 01 آبان 1397
مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس

  مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس

امتیاز: Article Rating
عنوان مناقصه: مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس شامل کارخانه بندرعباس ، اسکله شهید رجایی بندرعباس، انبارها و پایانه های مناقصه گزاردر جاده اسکله شهید رجایی و نیز کشتی سازی 
آگهي در محدوده : عمومی
منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
شماره مناقصه: 97/04/ن-م
بها سند :
طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاريخ انتشار : 30/مهرماه/97
آخرين مهلت تسلیم پیشنهاد : 22/مرداد ماه/97
شماره صفحه روزنامه : 7
متن آگهي :

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

1-       شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار نماید ،

متقاضیان می توانند پس از مطالعه متن این آگهی نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس شامل کارخانه بندرعباس ، اسکله شهید رجایی بندرعباس، انبارها و پایانه های مناقصه گزاردر جاده اسکله شهید رجایی و نیز کشتی سازی

04/97/ن-م

300.000.000 ریال

2

مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس و توزيع غذا در:

1- كارخانه بندرعباس 2- پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهاي تابعه در داخل و خارج اسكله

3- انبار 13 هکتاری واقع در شهرک صنعتی خلیج فارس و 4- دفتر فروش شرکت نفت پاسارگاد واقع در شهر بندرعباس خیابان دانشگاه کوچه دانشگاه 9 ساختمان نور طبقه 5

05/97/ن-م

256.500.000 ریال

 

2-      نام ونشانی مناقصه گذار : تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-

انتهای کوچه پلاک37- شماره تماس 23036000.

3-      نوع تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت یکی از موارد ذیل باشد

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. 

ب- چک بانکی- 

ج وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

4-      مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.

5-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری از تاریخ 30/07/1397 لغایت 12/08/1397. 

(به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

6-      آدرس دریافت اسناد :

6-1- تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها 

( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن 23036218،23036214.

6-2- بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي دفتر پشتیبانی کارخانه-33379268-076                                      

7-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

8-      آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : جهت تسلیم پیشنهادات خود به یکی از مراکز ذیل مراجعه و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایید.

8-1- تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد-23036000

8-2-    بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي دفتر پشتیبانی کارخانه-33379268-076                                      

9-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : صرفا از ساعت 16:00 الی ساعت 18:00 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 22/08/1397 میباشد.

10-     به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.


تصاویر
  • مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس
ثبت امتیاز