دات نت نیوک
GO
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 شهریور 1397

  آگهی مزایده 30 هزار تن قیر صادراتی 70-60

امتیاز: Article Rating
"آگهی مزایده "

شرکت هرمز پاسارگاد در نظر دارد مقدار سی هزار تن قیر صادراتی شرکت نفت پاسارگاد با مشخصات 70-60 را از طریق مزایده به فروش رساند.

بدینوسیله از شرکت¬های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت 17/06/97 با مراجعه به محل شرکت واقع در:تهران،سعادت آباد،بلوار دریا،خیابان مطهری شمالی،انتهای ساحل دوم، پلاک 37، شرکت هرمز پاسارگاد، ضمن اطلاع از شرایط مزایده  و دریافت اسناد، پیشنهادات خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 18/06/97 برابر اسناد مزایده ارائه نمایند.

                                                                           روابط عمومی شرکت نفت پاسارگاد
ثبت امتیاز